Šachy. Dne 18. m. m. ustavil se v Chrudimi „Klub šachistů“ a zvolil při první valné hromadě výbor: starostou Boh. Holuba, obchodníka; místostarostou Ferd. Žídka, vrch. fin. radu; jednatelem Josefa Halbicha, aktuárského asistenta; pokladníkem Frant. Syřiště, fotografa; knihovníkem Hugona Jonáše, adjunkta cukrovaru; správcem Václava Jiráska, hodináře; zapisovatelem Jindřicha Frühaufa, úředníka spořitelny; pořadatelem (náčelníkem klubu) Václava Chotěru, profesora; náhradníky: Jaroslava Divoka, tkalce, a Stanislava Kučeru, dělníka; revisory: Josefa Bergra, techn. fin. radu, a Jana Rychetského, profesora. Klub v začátcích čítá 41 členů, což dosvědčuje, že utěšeně vzrůstá a jest naděje, že vyvine se v době nejbližší ve sbor mohutný. Účelem klubu jest vzbuditi zájem pro ušlechtilou hru šachovou a zdokonaliti jednotlivce pro mistrovské turnaje. Klub doufá, že každý, kdo má zájem o hru šachovou, případně šachisté, kteří dosud členy nejsou, přistoupí za členy a tím umožní toužený zdárný vývin. Příspěvky stanoveny nepatrné (1 Kč měsíčně).

 

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 1 - 8. ledna 1925, SOkA Chrudim

Po dlouholeté přípravě se chrudimští šachisté konečně dohodli na založení stálého klubu. Byli skoro poslední, protože v tomto okamžiku velice čile prosperovaly kluby „VALENTA“ Pardubice, Hradec Králové, Hlinsko, Vysoké Mýto aj. I když ustavující schůze proběhla v restauraci pana Panýrka na Bídě, byla hlavní hrací místnost v chrudimské Besedě - místnost zvaná Sůva, i když některé události se odehrály v restauraci na Sklepích a jinde. Klub patřil k předním v tehdejší Východočeské župě okresku pardubickém, pronikavějších úspěchů nad rámec župy však nedosáhl. Lze jen připomenout jediné slavné vítězství Jindřicha Frühaufa v simultánce v Pardubicích nad budoucím mistrem světa velmistrem Alexandrem Aljechinem v roce 1925. Z organizačního úsilí lze vyzvednout pořádání valné hromady Východočeské župy Ústřední jednoty Českých šachistů dne 19. ledna 1941 v prostorách chrudimského Muzea. Byly sehrány také doprovodné turnaje a simultánka mistra E. Richtra. Po 2. světové válce do roku 1948 klub vyvíjel bohatou činnost m.j. přednášku a simultánku s budoucím československým velmistrem Luďkem Pachmanem - 11. 2. 1947. Od založení oddílu vyvíjeli soustavnou činnost hráči Jindřich Frühauf, František Syřiště, Jaroslav Diewok a František Soukal starší. Tento klub v Chrudimi se rozpadá v pohnutých letech 1948-51. Bohužel kronika klubu se z tohoto období nezachovala a není ani známo, že by se vedla! Proto se o dění v klubu dozvídáme jen z informací pocházející z depozitářů SOkA Chrudim, SOkA Pardubice, SOkA Hradec Králové a Muzea Chrudim. Po roce 1953 informace vycházejí z chrudimské kroniky (1953-1976) (2000-2004) a mnoha osobních kronik Jaroslava Hájka.

Skupina nadšenců František a Jaroslav Svoboda, Miroslav Procházka, František Soukal ml., Ervín Šaman, Karel Malý a další obnovila pak 1. 1. 1953 znovu šachovou činnost pod názvem TJ Spartak (Transporta) Chrudim. Klub však stále nevynikal nad úroveň kraje.

To se však změnilo v okamžiku příchodu Jaroslava Hájka ze Zaječic do Chrudimi v roce 1967. Ve spolupráci s DDM Chrudim systematicky začal vychovávat šachovou mládež, která potom vynikla jako českoslovenští reprezentanti v evropském i světovém měřítku. Zvlášť na sebe upozornila tzv. zlatá generace, která tvořila úspěšné družstvo žáků a dorostenců ve složení Václav Říha, Jana a Petra Hájkovy, Jaromír Krys, Zdeněk Kaplan, Zdeněk Vašíček atd. Ke škodě ŠO Chrudim však Jaroslav Hájek pro neshody jakým směrem se má vést oddíl, odchází zpět do Sokola Zaječic, ale vede dál kroužek v ODDM Chrudim. To mělo pro dalších takřka 30 let vážné dopady na výkonnost chrudimského oddílu, protože Jaroslav Hájek dokázal přetahovat nejlepší chrudimské hráče do Zaječic.

Další generaci úspěšných žáků a dorostenců vychoval Pavel Hadač ve složení David Onderek, Jiří Malivánek, Pavel Petrovič, Markéta Hadačová, Jiří a Martina Adámkovi a další.

Mimo systematickou práci s mládeží vyrostla v Chrudimi další plejáda mladých šachistů - samouků např.: Pavel Němec, Jiří Plitz, Bohuslav Kokeš, Robert Hlaváček atd.

Průkopnickým činem bylo v roce 1977 založení tradice mezinárodního turnaje „O 13 pohárů ODDM Chrudim“ pod taktovkou Jaroslava Hájka a Evy Holasové, kterého se zúčastňovalo v různých ročnících až 300 šachistů z celé Evropy. Ten třetím ročníkem pokračoval s přestávkami pod názvem „O 13 pohárů“ v režii ŠO Transporta Chrudim až do roku 1998, kdy rozpadem podniku TRANSPORTA Chrudim zanikl i hlavní sponzor tohoto turnaje. Na tento turnaj se chrudimští šachoví organizátoři pokusili navázat v roce 2000 otevřeným turnajem „CHRUDIM OPEN“, který v roce 2004 měl již úspěšný V. ročník s velkou sportovní úrovní, ale pouze s účastí symbolických 64 šachistů.

V soutěžích družstev nastal pro Chrudim šťastný zlom až v roce 1994, kdy se na popud Bohuslava Kokeše, Jaromíra Kryse a Pavla Petroviče do boje o postup do vyšších soutěží družstev dospělých zapojily všechny vychované generace a další velmi zkušení hráči, kteří měli k Chrudimi vztah či se do města přistěhovali (mistr Josef Vařejčko a kandidát mistra Ondřej Baudyš oba z Hlinska, mistr Zdeněk Pokorný z Hradce Králové, kandidát mistra Jan Řezníček a kandidát mistra Jiří Hájek ze Zaječic, kandidát mistra David Vavruška z Prahy, kandidát mistra Jiří Malivánek a kandidát mistra David Onderek - oba Chrudim). Tehdejší předseda oddílu Pavel Hadač zajistil organizační a finanční podmínky ke stabilizaci družstva. Vytvořil se základ družstva, který dodnes tvoří jeho páteř (Němec P., Pokorný Z., Řezníček J., Hlaváček R. a host z Vysokého Mýta Marian Sabol). Postupně pak každý rok postupovali z krajského přeboru o soutěž výš, až dosáhli mety nejvyšší, v sezóně 1998/99 profesionální extraligy družstev České republiky. Postupem času někteří hráči odešli, chrudimští odchovanci je však dokázali nahradit např.: mistr Pavel Stehno, kandidát mistra Radek Bujnoch, prvotřídní hráči Krys Jaromír ml., Bohuslav Kokeš, Vratislav Jarábek či Petr Koníček.V současné době šachisté Chrudimi hrají 1. Českou ligu.

V následujícím medailónku šachových osobností představíme ty, kteří šachovou Chrudim nejvíce proslavili:

Jana Hájková-Mašková - mezinárodní mystrině
Nejúspěšnější chrudimská hráčka i v soutěžích mužů. Několikanásobná vítězka mistrovství Československa žaček, dorostenek, žen a družstev. Bronzová medailistka juniorek Evropy, čtyřnásobná československá a česká reprezentantka na šachových olympiádách v Soluni 1988, Novi Sadu 1990, Manile 1992 a Moskvě 1994. Svoji šachovou kariéru skončila v Hradci Králové.

Petra Hájková - kandidát mistra
Několikanásobná medailistka mistrovství Československa žaček, dorostenek a žen, členka juniorské reprezentace Československa. Svoji šachovou kariéru skončila v Zaječicích.

Václav Říha - mistr FIDE
Druhý odchovanec chrudimského šachu, který získal titul kandidát mistra a první titul mistra. Několikanásobný medailista mistrovství Československa žáků, dorostenců a juniorů. Člen juniorské reprezentace Československa. Úspěšný hráč bývalého extraligového družstva Hradec Králové, kde také šachovou kariéru ukončil.

Zdeněk Kaplan - kandidát mistra
Několikanásobný medailista mistrovství Československa žáků, dorostenců, juniorů a družstev. Svoji šachovou kariéru skončil ve VŠ Praha.

Pavel Němec - mistr
První odchovanec chrudimského šachu, který získal titul kandidát mistra a druhý titul mistra. Účastník finále přeborů Československa žáků, dorostenců a mužů. S bývalým extraligovým družstvem Hradce Králové dvakrát bronzový. Dvakrát byl jmenovaný českým reprezentačním trenérem (pásmový turnaj žen v rumunském Temešváru 1994 a mistrovství světa ve španělské Oropese der Mar v roce 1999).

Pavel Stehno - mistr
Mistr České republiky do 16 let, účastník mistrovství světa mládeže ve španělské Oropese der Mar v roce 1999. První chrudimský odchovanec, který vzhledem ke svému mládí má naději splnit titul mezinárodní mistr. V současné době je členem a oporou extraligového družstva Infinity Pardubice, dál hostuje za svůj bývalý mateřský oddíl v Chrudimi.

David Onderek - kandidát mistra
První odchovanec chrudimského oddílu, který dosáhl nejvyššího rozhodčího titulu - mezinárodní rozhodčí FIDE. Několikanásobný účastník mistrovství Československa žáků, dorostenců, juniorů a družstev. Za oddíl hraje takřka 30 let!

Robert Hlaváček - kandidát mistra
Od svého začátku až dodnes hraje jen za chrudimský oddíl a je oporou chrudimského prvoligového družstva, současně je členem výkonného výboru oddílu.

Jiří Malivánek - kandidát mistra
Odchovanec chrudimského oddílu. Několikanásobný účastník mistrovství Československa žáků, dorostenců, juniorů a družstev. Nyní hráč Infinity Pardubice, ale šachům se již nevěnuje.

Zdeněk Pokorný - mistr FIDE
Odchovanec chotěbořského šachu, člen bývalého extraligového družstva Hradce Králové. Nyní velká opora chrudimské družstva v 1. ČL a současně je hospodářem oddílu.

Jan Řezníček - kandidát mistra
Největší šachový světoběžník, než zakotvil v nynějším chrudimském oddílu. Mnohonásobný účastník mistrovství Československa žáků, dorostenců a juniorů. Juniorský československý reprezentant. Dvojnásobný vítěz nejvyšší soutěže družstev. Nyní opora prvoligového týmu.

Josef Vařejčko - mistr FIDE
Odchovanec hlineckého šachu. V letech 1994-2004 přední hráč chrudimského družstva. Nyní hraje za Zaječice a hostuje ve svém bývalém mateřském oddílu ŠO DDM Hlinsko, kde je velkou oporou.

Jaromír Krys ml. - prvotřídní šachista
Odchovanec chrudimského oddílu. Několikanásobný účastník mistrovství Československa žáků, dorostenců, juniorů a družstev. Poslední hrající šachista z bývalé „zlaté generace“ (viz výše). Opora chrudimského „B“ družstva a spolehlivý náhradník družstva A. Rozhodčí, trenér a místopředseda oddílu. Za oddíl hraje nepřetržitě víc jak 30 let!

Bohuslav Kokeš - prvotřídní šachista
Odchovanec chrudimského oddílu. Opora chrudimského B družstva a spolehlivý náhradník družstva A.

Pavel Petrovič - prvotřídní šachista
Odchovanec chrudimského oddílu. Několikanásobný účastník mistrovství Československa žáků, dorostenců, juniorů a družstev. Stálý člen A družstva.

Nelze opomenout, že sportovní výsledky jsou jen vrcholem ledovce, za kterým se skrývá mravenčí práce obětavých funkcionářů. Za všechny vybíráme ty nejaktivnější:

Antonín Mazánek
Takřka 50 let nepřetržitý člen chrudimského oddílu. Obětavý hráč, rozhodčí a funkcionář oddílu, okresu i kraje. Vyznamenaný za svoji činnost. Hraje dodnes aktivní šach za jednotlivce i družstva! Výkonný výbor jej navrhl za čestného člena oddílu.

František Soukal
+ 22.1.2001
Nejvěrnější a nejdéle hrající hráč oddílu, přes 60 let. Výkonný výbor jej navrhl za čestného člena oddílu in memoriam.

Jaroslav Richter
Takřka 50 let nepřetržitý člen chrudimského oddílu. Obětavý hráč, funkcionář a kronikář oddílu. Hraje dodnes aktivní šach za jednotlivce i družstva! Výkonný výbor jej navrhl za čestného člena oddílu.

Pavel Hadač st.
Odchovanec svitavského šachu. Od roku 1986 až 1999 předsedou oddílu. Nejdéle v historii chrudimského šachu. Obětavý hráč, rozhodčí, trenér a funkcionář oddílu i okresu. V roce 1999 vyznamenán městem Chrudim v soutěži o nejlepšího funkcionáře. S jeho osobou bude navždy spjato organizování turnaje „O 13 Pohárů“ a slavný postup družstva z krajského přeboru až do extraligy České republiky. Prvotřídní šachista, který bohužel v současné době již šachy závodně nehraje.

Jaroslav Hájek
Víc jak 40 let je rozporuplnou, ale významnou osobností chrudimsko-zaječického šachu. Prvotřídní hráč, mnohonásobný účastník přeborů Čech jednotlivců, hlavní organizátor slavných zaječických přeborů družstev mládeže. Byl předsedou Českého šachového svazu, dlouholetým předsedou krajského ŠS, předsedou komise mládeže ČŠS. Je obětavý funkcionář, trenér v DDM Chrudim a rozhodčí. Vymyslel korespondenční přebory družstev žáků, tehdejší pionýrské sportovní ligy mládeže a přeborů škol. Jeho sportovní záběr překračoval hranice. Nadšený cestovatel a šiřitel šachové kultury. Nyní hraje za Sokol Zaječice.

Nelze zapomenout ani na ty co hrají za oddíl nepřetržitě a jsou jeho oporou např.: Jan Mrha a Bohumil Němec víc jak 35 let!

Musíme také připomenout práci Evy Holasové z DDM Chrudim, která byla takřka 30 let duší šachových táborů v Palučinách a různých soutěží.

V současné době vyrůstají další mladé naděje jako jsou Kůs Martin, Krys Jan, Culek Karel, Žák Pavel, Soukal Petr, Hospodka Václav, Kokeš Ondřej, Kučera František a teprve šestiletý nadějný Jakub Půlpán. Takže oddíl o své nástupce nemusí mít strach.

TJ ŠO Chrudim se může jako jediný v kraji pyšnit celoročním klubovým životem. Sezóna začíná v termínu podzim-zima oddílovým přeborem skupin A+ B, na jaře pokračuje Memoriálem MUDr. Josefa Kudelky a v létě Memoriálem Františka Soukala. Hrací dny jsou ve čtvrtek od 19:00 hodin v letním čase od 20:00 hodin.

Družstvo, které vybojovalo postup do extraligy

Vítězné družstvo, které vybojovalo historický postup do extraligy. Zleva: host Jiří Hájek, David Onderek, Pavel Hadač st., Jan Řezníček, schovaný Josef Vařejčko, Zdeněk Pokorný, Pavel Němec, Bohuslav Kokeš, Jiří Malivánek, Robert Hlaváček, chybí David Vavruška a Pavel Petrovič