Šachy. Dne 18. m. m. ustavil se v Chrudimi „Klub šachistů“ a zvolil při první valné hromadě výbor: starostou Boh. Holuba, obchodníka; místostarostou Ferd. Žídka, vrch. fin. radu; jednatelem Josefa Halbicha, aktuárského asistenta; pokladníkem Frant. Syřiště, fotografa; knihovníkem Hugona Jonáše, adjunkta cukrovaru; správcem Václava Jiráska, hodináře; zapisovatelem Jindřicha Frühaufa, úředníka spořitelny; pořadatelem (náčelníkem klubu) Václava Chotěru, profesora; náhradníky: Jaroslava Divoka, tkalce, a Stanislava Kučeru, dělníka; revisory: Josefa Bergra, techn. fin. radu, a Jana Rychetského, profesora. Klub v začátcích čítá 41 členů, což dosvědčuje, že utěšeně vzrůstá a jest naděje, že vyvine se v době nejbližší ve sbor mohutný. Účelem klubu jest vzbuditi zájem pro ušlechtilou hru šachovou a zdokonaliti jednotlivce pro mistrovské turnaje. Klub doufá, že každý, kdo má zájem o hru šachovou, případně šachisté, kteří dosud členy nejsou, přistoupí za členy a tím umožní toužený zdárný vývin. Příspěvky stanoveny nepatrné (1 Kč měsíčně).